3rd Grade Individual
:

 1. Joleen Vansomphone
 2. Nadya Kim
 3. Ellie Yeh

4th Grade Individual:

 1. Marissa Huang
 2. Audrey Huang
 3. Abigail Wang

5th Grade Individual:

 1. Katelyn Gan
 2. Cloris Shi
 3. Allison Hung

6th Grade Individual:

 1. Sophia Chen
 2. Wendy Cao
 3. Katherine Given

7th Grade Individual:

 1. Konnie Duan
 2. Aniyah Shen
 3. Wanqi Jia

8th Grade Individual:

 1. Shrishti Dalal
 2. Madeleine Yee
 3. Sanskruti Shastr

3rd-4th Grade Team:

 1. Danika Mei, Arya Rawal, Zoe Tran, Abigail Wang, Sarah Xiong, Vera Yang
 2. Noor Andary, Audrey Huang, Marissa Huang, Amber Lin, Aysa Mir, Angelina Tao

5th-6th Grade Team:

 1. Aanya Amin, Wendy Cao, Sophia Chen, Hannah Chuabanlue, Maryam Quraishi, Julianne Wu
 2. Katelyn Gan, Lilian Gan, Allison Hung, Melody Yu

7th-8th Grade Team:

 1. Shrishti Dalal, Cindy Ding, Suhani Powar, Aniyah Shen, Wanai Sia, Katherine Wu
 2. Konnie Duan, Cassidy Kao, Raina Majumder, Mahak Mathur, Eshita Santosh, Anthara Thrupathi